Thorslundkagge
Thorslundkagge

Kategori

Begagnade fat

bourbonfatfat
Begagnade ekfat av god kvalitet kan återanvändas för lagring av olika typer av drycker. Drycken som lagrats i faten tidigare kommer att ge karaktär även till den nya drycken som ska lagras i faten. Ett välvårdat ekfat kan användas om och om igen, men den karaktär som eken och fatet ger minskar med varje användningsomgång. 

Vi håller vanligtvis ett lager av first-fill bourbonfat. Nytömda vinfat finns att tillgå under vissa perioder under året. 
På beställning kan vi även ta hem andra typer av begagnade fat.

För att tillgodose kundernas önskemål om tunnornas ursprung och storlek arbetar vi även om begagnade fat till mindre fat. Vid denna bearbetning plockas tunnan isär, stavar och bottnar arbetas om efter måtten på den nya storleken. Nya band tillverkas för att färdigställa fatet.

Välkomna att kontakta oss för information och offert.