Thorslundkagge
Thorslundkagge

Kategori

Fransk ek

Fat i fransk ek tillverkas av både bergek, Quercus Petraea, och skogsek, Quercus Robur, från olika områden i Frankrike. Stockarna klyvs och sågas sedan till stavämnen. Därefter lagras virket utomhus i 24 månader. De fat som vi erbjuder här är tillverkade av Querqus Petraea, dvs. bergek, från området Allier. Faten är tillverkade av en av våra kollegor. Dessa fat kan användas för lagring av olika drycker. Vid lagring kommer drycken få både smak och färg från eken.
Läs mer om ekfatens karaktär under ”Lagring på ekfat” och skötselråd under "Skötselråd för dryckestunnor".


Som tillval kan man välja träkran och mässingskran. Mässingskran rekommenderas endast att användas till fat som ska användas för spritdrycker. Träkran bör endast användas under kortare perioder, som t ex. servering under en kväll.

Vänligen kontakta oss för information och prisuppgift för större fat än 50 l. 


Pris Köp
220xa642201 a
1 l fat i fransk ek från Allier, galvade band
Medium rostad
Inkl. träkran, ställning och plugg.
1340:-
220xa642203 a
3 l fat i fransk ek från Allier, galvade band
Medium rostad
Inkl. träkran, ställning och plugg.
1450:-
220xa642205 a
5 l fat i fransk ek från Allier, galvade band
Medium rostad
Inkl. träkran, ställning och plugg.
1610:-
222x-2255672210
10 l fat i fransk ek från Allier, galvade band
Medium rostad
Inkl. träkran, ställning och plugg.
1990:-
222x-2255672220
20 l fat i fransk ek från Allier, galvade band
Medium rostad
Inkl. träkran, ställning och plugg.
2195:-
222x-2255672228 b
28 l fat i fransk ek från Allier, galvade band
Medium rostad
Inkl. ställning och plugg.
2625:-
222x-2255672228 d
28 l fat i fransk ek från Allier, galvade band
Hårt rostad
Inkl. ställning och plugg.
2625:-
222x-2255672255
55 l fat i fransk ek från Allier, galvade band
Medium rostad
Inkl. ställning och plugg.
3400:-