Skötselråd – Ekfat för lagring

Före användning

Före första användning bör man skölja ur tunnan med vatten, för att avlägsna eventuella spånrester mm. Nya trätunnor, speciellt mindre storlekar, kommer att ge mycket ek-karaktär, både färg och smak, till drycken ganska snabbt. För att minska ekfatets påverkan på drycken en aning kan man fylla den med hett vatten ett dygn och därefter skölja ur. För större effekt kan man skölja ur den med saltlösning baserad på vanligt hushållssalt enligt följande: 1 dl salt per 5 l varmvatten. Fyll tunnan med saltlösningen och rulla runt, låt den sedan stå ca ett dygn. Skölj därefter ur tunnan med kallt vatten två gånger. Det bästa för tunnan är att den fylls direkt efter mottagandet. Om man inte har möjlighet att göra det behöver man lagra tunnan i en sval och fuktig miljö. Har man ingen sådan miljö rekommenderar vi att hälla i någon form av spritdryck för att tunnan ska kunna hållas fuktig på insidan och motverka torkningen av den. Tunnan behöver inte fyllas helt och man kan med fördel “rulla runt” den då och då för att fukta hela insidan. Vi rekommenderar inte i första hand att använda vatten, då den behöver bytas ut minst 2 gånger i veckan för att den inte ska härskna och förstöra tunnans karaktär.
Före användning
Lagring av drycker på ekfat

Lagring av drycker på ektunnor

Ek innehåller mer än 500 olika arom- och smakämnen som kan överföras till drycken. Ju mindre tunnan är desto mera träyta per volym dryck har fatet och desto större och snabbare blir effekten av lagringen.

Alla våra nytillverkade trätunnor kan användas för olika typer av dryck, men karaktären skiljer sig från eksort till eksort och mellan olika rostningsgrader. Ek är ett levande och poröst material vilket gör att tunnan andas genom porerna. Denna andning medför att en del av drycken försvinner ut genom träet, s. k. ”änglarnas andel”. Ett helt nytt och tidigare oanvänt fat kommer också att suga åt sig en del av drycken för att mätta träet. Räkna därför med att en del av drycken “försvinner” på detta sätt in i träet.

Läs mer om lagring

Den bästa lagringsmiljön är en sval och fuktig källarmiljö med en temperatur kring 15 grader och luftfuktighet på ca 75 %. Förvarar man tunnan i varm och torr miljö kommer en del av drycken att försvinna ut genom träet för att balansera med den omgivande miljön.

Under lagringstiden bör man inte ha någon träkran i tunnan, då den kan spricka. Mässingskran kan användas vid lagring av alla drycker förutom vin. Vinet och mässingen reagerar med varandra och giftiga ämnen kan bildas. Om det finns ett förborrat hål för kranen så kan man plugga igen den med en träplugg.

  • Lagring av spritdrycker: tunnan behöver inte fyllas helt. Men om den inte är helt full, “skvalpa” gärna om den då och då så att hela insidan hålls fuktig och för att motverka att stavarna upptill torkar och det bildas glipor mellan de.
  • Lagring av vin: mycket viktigt att tunnan hålls toppfylld under hela lagringstiden. Här behövs det ca 10 % mer vin än tunnan är stor. Om det blir luft kvar i tunnan är det stor risk att vinet blir till vinäger.
  • Lagring av öl och cider: eken är inte helt tät vilket betyder att tunnan inte helt kan behålla kolsyra som bildas under lagringen. För att tunnan ska kunna göra detta behöver man hålla den under tryck.

Servering av drycker från ektunnor

Man kan servera drycker direkt från tunnan.Vid servering av vin rekommenderar vi att använda träkran. Vid servering och lagring av spritdrycker går det bra att använda mässingskran. Kolsyrade produkter som öl och cider går bra att servera ur tunnan, men bör konsumeras inom en kortare period, då dryckestunnor inte kan förhindra att kolsyran försvinner genom träet. 

Servering av drycker från ekfat
Skötselråd – Ekfat för lagring | Efter användning

Efter användning

Har tunnan använts för lagring av annat än sprit ska man skölja ur tunnan, först med varmt vatten och sedan med kallt vatten. Tunnor som innehållit spritdrycker behöver inte sköljas ur, det är spriten i drycken som har desinficerande effekt.

När man inte använder trätunnan

När man inte använder tunnan direkt efter lagringen, bör den förvaras enligt beskrivningen under “före användning”. Har man lagrat vin på tunnan och vill använda den för lagring igen, men vid ett senare tillfälle, är det bäst att svavla den för att desinficera den och motverka bildandet av bakterier och mögel. Antingen kan man skölja ur den och fylla med svavelvatten eller så kan man bränna av en svavelsticka i fatet 1 gång i månaden.
Skötselråd – Ekfat för lagring | Vid ej användning
Följ dryckens utveckling kontinuerligt under lagringstiden genom att smaka av den med jämna mellanrum.