fbpx

Skötselråd – Trädgårdstunnor

Före användning

Ektunnorna från Thorslundkagges sortiment av både nytt och begagnat kommer från en fuktig miljö och bör inte tillåtas torka isär. Lämpliga förvaringsplatser för tider när man inte använder sin bytta/balja är tex jordkällare, bod med jordgolv eller övertäckta utomhus. Vid för torr miljö kommer tunnan eller byttan bli lite gles, men den kan bli tät igen när man fyller den med vatten. Om man upplever att tunnan mot förmodan läcker mycket skall man fylla tunnan långsamt över en längre period så att tunnan succesivt blir tät. På samtliga av våra tunnor, byttor och baljor fästes banden med hakspik, så att de inte glider av. Om man önskar kan tunnan ytbehandlas med träolja eller trälasyr, men man skall helt undvika lack, då lacken hindrar träet från att andas. Banden kan däremot rostskyddslackas eller oljas.

Vid användning

Fyll tunnan med vatten och vänta tills tunnan är tät. Detta kan ta allt från några timmar till någon vecka beroende på hur tunnan förvarats. Är sommaren regnfattig behöver man fylla tunnan med annat vatten för att undvika att tunnan torkar.

Vill man vattentrappa så rekommenderar vi att ha något dränerande runt. Viktigt att tänka på är att ek är ett levande material och vid kontakt med andra typer av material kan fläckar eller mindre ringar under eller runt omkring tunnan uppstå, undvik detta genom att ställa upp byttan/baljan på ett par träklossar eller dylikt. En gulaktig färg kan även lägga sig över de galvaniserade banden då eken ger ifrån sig garvsyra.

För vatten

Fyll i vatten och vänta tills tunnan är tät. Det kan ta från några timmar till någon vecka, beroende på hur tunnan har förvarats. Tunnan bör sedan vara fylld med vatten för att inte torka isär. Är sommaren torr och regnfattig kan man behöva fylla på regnvattentunnor med annat vatten.

För plantering

Fyll jord direkt i byttan/baljan utan något mellan träet och jorden. Vi rekommenderar att borra 3–5 dräneringshål i tunnans botten, antalet är beroende av storleken på tunnan. Tre hål stora som en svensk femkrona räcker oftast. Tumregeln att hålla sig till är att titta på hur växten mår. Är växten välmående mår oftast tunnan bra och har fått den fukt den behöver. En bytta/balja som används till plantering kan med fördel användas utomhus året runt då jord inte har samma sprängkraft som is har.

Vintertid

När det finns risk för bottenfrysning bör trätunnor som är fyllda med vatten tömmas. De bör vändas upp och ner, och/eller täckas över. Om det finns tillgång till något fuktigt ouppvärmt utrymme, så som bod med jordgolv, jordkällare eller vindskjul är det optimalt. Jorden kan med fördel vara kvar i tunnan eftersom jord inte har samma sprängkraft som is.