Tre år från skog till tunna

Från det att tunnbindarmästare Johan Thorslund väljer ut de ekar som är av allra högsta kvalitet, tar det mer än två år innan slutprodukten är klar. För att den ska hålla tillräckligt hög kvalitet krävs det att råvaran, alltså eken, uppfyller flera högt ställda kvalitetskrav
– och det kan bara ett tränat öga avgöra.

Urvalet

De ekstockar som väljs ut får inte vara kvistiga, böjda eller vridna – en sådan stock kan aldrig bli en tät tunna. Därför är vi extremt noggranna när vi gör urvalet. När ekarna fällts i skogen tas utvalda stockar av dem undan av skogsarbetarna för att sedan genomgå ytterligare gallring av Johan Thorslund. Ungefär hälften av de bästa stockarna brukar klara den första kvalitetskontrollen. De märks då med en unik identitet och skickas till tunnbinderiet i Högsjö.

Stavämnen

Stockarna klyvs och sågas sedan till stavämnen. Det vanliga är att endast 25 procent av den ursprungliga volymen blir stavämnen. Stavämnena får sedan vila utomhus i två somrar och i två vintrar. Så lång tid tar det för träet att mogna och bli redo för bearbetning. Elementen får påverka stavarna och ge dem karaktär – när det väl är dags kan materialet bli högkvalitativa trätunnor för dryckeslagring.

Vila

Stavämnena får sedan vila utomhus i två somrar och i två vintrar. Så lång tid tar det för träet att mogna och bli redo för bearbetning. Elementen får påverka stavarna och ge dem karaktär – när det väl är dags kan materialet bli högkvalitativa trätunnor för dryckeslagring.

Kontroll

De genomgår nu ännu en omsorgsfull kontroll innan de går till produktion. Där holkas stavarna ur på den konkava sidan och ges en rundning på den konvexa. Ändarna smalnas av och lång-sidorna fasas av.

Vatten, eld och hantverk

Stavarna placeras sedan i res-bandet och nu har vi en spretande tunna som med hjälp av skickligt hantverk, vatten och eld blir formbar. Tunnan ställs tillbaka över öppen eld efter att den har böjts – och rostas här i olika grad beroende på vilken karaktär fatet ska ge.

Tre år från skog till tunna

Bottnar

Efter att bottnar lagts i, provtrycks faten för att kontrollera att de inte läcker, trots det noggranna urvalet. Därefter färdigställs tunnan för att sedan med varm hand levereras till en dryckestillverkare och påbörja nästa fas i sitt liv.