fbpx

Skötselråd – Trätunnor för lagring

Lagring

Alla våra nytillverkade trätunnor kan användas för olika typer av dryck, men karaktären skiljer sig mellan eksorter, ursprung och rostningsgrad/kolad. Ek är ett levande och poröst material vilket gör att tunnan andas genom porerna. Detta medför att en del av drycken försvinner ut genom träet, s.k. ”änglarnas andel”. En helt ny och tidigare oanvänd tunna kommer också att suga åt sig en del av drycken. Räkna därför med att en del av drycken “försvinner” på detta sätt in i träet. Följ dryckens utveckling kontinuerligt genom att smaka av lagringen med jämna mellanrum. Vid lagring av vin så bör tunnan vara toppfylld för att undvika att vinet får för mycket syre och blir vinäger.

Före användning

Innan tunnan används bör man skölja ur tunnan med vatten, för att avlägsna eventuella spånrester mm. Trätunnor av ny ek, speciellt mindre storlekar, kommer att ha en intensivare påverkan på lagringen och ger snabbt både färg och smak till drycken som lagras. För att minska effekten som trätunnan har på drycken så kan man fylla tunnan med hett vatten ett dygn och därefter skölja ur. För ytterligare effekt kan man skölja ur tunnan med saltlösning (hushållssalt) enligt följande, 1 dl salt per 5 l varmvatten. Fyll tunnan med saltlösningen och rulla runt, låt den sedan stå ca ett dygn. Skölj därefter ur tunnan med kallt vatten två gånger.

Optimalt är om man har möjlighet att fylla tunnan direkt efter man mottagit den. Har man inte möjlighet att göra detta så rekommenderar vi att fylla tunnan med en ”skvätt” sprit. Tunnan behöver alltså inte fyllas helt och den kan med fördel “rullas runt” då och då för att fukta hela insidan. Vi avråder ifrån att lagra vatten i väntan på bättre tider då vattnet behöver bytas ut minst två gånger i veckan för att det inte ska härskna och förstöra tunnans karaktär. Tunnan mår bra av att förvaras i en sval och fuktig miljö.

Servering från trätunnan

Vill man servera direkt från tunnan så kan vi montera en kran, det är dock inget vi rekommenderar då kranar kan börja läcka över tid. Det bästa är om man smakar av med hjälp av pipett via maghålet på ovansidan av tunnan, och sedan buteljerar med hjälp av hävert. 

Vid servering av vin så måste man använda träkran. Det är viktigt att tänka på att träkranen endast bör användas under en kortare period, så som vid själva serveringstillfället. Byt till en plugg under lagringen. Träkranen håller inte för att vara monterad i tunnan hela tiden och kan börja läcka, till och med spricka helt. Vid servering och lagring av spritdrycker går det bra att använda en mässingskran, dock ska man undvika detta om den lagrade drycken innehåller syra då syran nöter på mässingen, därav finns det risk för att mässingen avger tungmetaller i drycken.

Kolsyrade produkter som öl och cider går bra att servera ur tunnan men bör konsumeras inom en kortare period, då dryckestunnor inte kan förhindra att kolsyran försvinner. 

Efter användning

Har tunnan använts för lagring av annat än sprit så bör man skölja ur tunnan, ifall man inte vill att det ska ge smak till det nästa man tänkt lagra såklart. Tänk då på att hälla i nästa dryck snabbt så att rester av den förra drycken inte hinner bli dåliga. Alternativt häll i ett par deciliter sprit, både för att fukta tunnan inifrån, samt hålla den fräsch. 

Skölj först med varmt vatten, låt det stå ett par timmar, sedan med kallt vatten. Tunnor som innehållit spritdrycker behöver inte sköljas ur då spriten har desinficerande effekt.

Skötselråd – Ekfat för lagring | Efter användning

Montering av mässingskran

Borra ett hål med önskad diameter, fasa sedan av den yttre kanten på hålet (Detta för att gängan inte ska ta tag i trät längst ut och fläka sönder hålet).

Montera sedan kranen (det är viktigt att man inte håller i handtaget för då kan detta gå sönder) Lägg lite wellpapp kring kroppen/huset på kranen och montera kranen med hjälp av en skiftnyckel.

Om kranen inte går att skruva runt hela varvet för att handtaget tar i stavändan på dryckestunnan så lossar man muttern och brickor undertill på kranen och tar ur innandömet som sitter fast i handtaget för att sedan fortsätta skruva i kranen i dryckestunnan. Sedan sätter man tillbaka innandömet samt brickor och skruvar fast muttern igen.

Följ dryckens utveckling kontinuerligt under lagringstiden genom att smaka av den med jämna mellanrum.