Thorslundkagge Tunnbinderi

Hantverkstradition där kärnan i produktionen är svensk ek.

Thorslundkagge kombinerar kärleken till träet med en gedigen yrkeskunskap och modern specialteknik. Resultatet är trätunnor som ger drycker dess unika karaktär och en rad andra smakfulla tunnprodukter som alla har ett gemensamt – högsta kvalitet i varje detalj.

Historik

“Johan bad att få binda en trätunna, men läraren var bestämd med att det var för svårt så ingen tunna blev gjord den terminen. Men hos den unga Johan hade målmedvetenheten vuxit sig än starkare.”

Ända sedan barnsben har Johan Thorslund haft en stark vilja och en längtan efter att skapa något eget. Redan då fanns kärleken till träet som material och viljan att arbeta med händerna. Så kom en dag på sista terminen i träslöjden när läraren gav eleverna fria händer för ett sista projekt. Utan att Johan visste det själv, togs här de första stegen till vad som idag är Thorslundkagge.

Johan bad att få binda en trätunna, men läraren var bestämd med att det var för svårt så Ingen tunna blev gjord den terminen. Men hos den unga Johan hade målmedvetenheten vuxit sig än starkare.

Hos Karl Lindbom som då var Sveriges enda tunnbindarmästare gick Johan som lärling i en vecka för att lära sig grunderna i hantverket. Resan till Gotland resulterade i att han fick tillverka enklare tunnor i furu och gran och det gav mersmak.

Året därpå åkte Johan och hans pappa till Storbritannien för att leta efter hantverkare som kunde ta sig ann Johans starka vilja att lära sig binda tunnor. På ett ölbryggeri i norra England fann de kunskapen de letade efter och det bestämdes att Johan var välkommen dit under sommaren för att fortsätta lära sig hantverket. På vintern samma år hade han bundit sitt första ekfat med hjälp av de kunskaper han förvärvat under åren.

1997 fick Johan, som den förste i Sverige på 50 år, sitt Mästarbrev i tunnbindaryrket. I dag uppskattas och efterfrågas våra ekfat och vår kunskap mer än någonsin och varje dag arbetar vi på Thorslundkagge med att binda samman vår vision och verksamhet. Tack för att du visar intresse för Thorslundkagge!

“Ska en dryck kallas för svensk bör den även ha lagrats på en trätunna av svensk ek, tillverkat i Sverige”

ekfat av svensk ek, tillverkat i Sverige

Vår filosofi

Ek kan inehålla upp till 400 arom – och smakämnen av olika karaktär och under lagring kan de bidra till dryckens smak och bouquet.

Att lagra drycker är en otroligt spännande resa och ekträet är som skapat för ändamålet. Tack vare dess hårdhet och flexibilitet går det att forma och binda till lagringsfat. Träets höga täthet och innehåll av tyloser och ekstraktiva ämnen gör ekfat väl lämpade för vidareförädling av drycker. I mångt och mycket är det de fyra elementen som ger eken dess unika förmåga att smaksätta drycken. Det särpräglade svenska klimatet ger dessutom eken som växer här en unik karaktär. Ek kan inehålla upp till 400 arom – och smakämnen av olika karaktär och under lagring kan de bidra till dryckens smak och bouquet. Vårt intresse för svensk ek och dryckeslagring är djupt och engagerat och vi bidrar gärna till att utveckla nya smakprofiler och karaktärer genom våran gedigna kunskap om ekfat.

Här hittar du mer om tillverkningen av våra tunnor.
Tre år från skog till tunna